Vårterminen startar

Vårterminen börjar gemensamt för alla avdelningar onsdagen 25/1 kl 17:30-19:00 vid Sommarro på Stadsberget. Klä er för att vara ute!! Varmt Välkomna!

(Sedan fortsätter varje avdelningarna på sina ”vanliga” dagar.)