Snigelpost

Vill du nå oss på det klassiska sättet med brev och frimärke? Skriv då följande adress på kuvertet:

Hedemora Scoutkår
c/o B Wallner
Davidshyttan Kvarngården 116
776 92 HEDEMORA