Styrelsen

Ordförande
Kina Norström 0225-71 15 55, 070-556 94 57

Vice ordförande
Benita Wallner 0225-77 11 08, 070-6765130

Kassör
Malin Nordin

Sekreterare
Annica Persson 0225 – 144 54

Övriga ledamoter

Gunilla Cedergren
Elsa Haglund
Melica Dalhed
Sara Evaldsson
Börje Mases

Revisor
Lars-Göran Karlsson

Revisorssuppleant
Benny Cedergren

Valberedning
Judith Dahlin Klein
Christian Dahlström