Några telefonnummer

Ordförande:
Kina Norström 0225-71 15 55, 070-556 94 57

Kassör:
Joel Sandnabba