Ullmax


Sedan några år säljer kåren Ullmax, detta är en av kårens viktigaste inkomstkällor.

För mer info kontakta kårens Ullmaxansvarige Judith DahlinKlein på
telefon 070-658 96 31
Eller via e-post dahlin.klein@telia.com