Skördefesten

Nästa lördag, den 3 september, kommer vi i kåren att hjälpa föreningen Skördefest i Dalarna med bland annat att bygga upp två stora partytält utanför LABYschoklad. Vi vill gärna ha hjälp av vuxna och tonåringar. Vi startar kl. 14.00 och river kl. 22.00. Bygga tar ca två timmar och riva brukar ta en timme.

images