Mötesdagar med start v36 v35 gemensamt se tidigare inlägg

Bäver (6-7 år) 17.45 – 19.00 måndagar

Spårare (8 -9 år) 18.00 -19.30 torsdagar

Upptäckare (10 -11 år) 18.00 – 19.30 onsdagar

Äventyrare 12 -14 år 18.00 – 19.30 onsdagar