GDPR

På scoutkårens webbsida och i våra reklamblad finns det bilder på lekande barn. Kan vi ha kvar dessa?

(Reviderad 2018-06-07)

Till att börja med måste barnet vara identifierbart på bilden för att den ska omfattas av GDPR.

Efter samtal med jurist hos Datainspektionen, har vi fått veta att vi kan använda den rättsliga grunden ”Intresseavvägning”. Det som behövs då är tydlig information i förhand om:

  • Att det kommer att fotograferas och bilderna kommer att användas/publiceras med stöd av den rättsliga grunden ”Intresseavvägning”.
  • Du har rätt att invända mot fotograferingen på plats.
  • Du har rätt att i efterhand invända mot en bildpublicering. Du behöver då meddela vilken bild du vill ska tas bort.