Extra årsmöte

VÄLKOMNA TILL KÅRENS EXTRA ÅRSMÖTE

söndag den 17 november, kl. 15:30 på Sommarro. Vid årsmötet ska två representanter (från de aktiva scouterna) som är under 18 år väljas in i styrelsen.Vi ska även diskutera rekryteringen.

  1. Mötet öppnas
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Fråga om mötet behörigen utlysts
  5. Val av två styrelserepresentanter (aktiva scouter under 18 år))
  6. Rekrytering av nya ledare/medlemmar
  7. Övriga frågor
  8. Mötet avslutas