Årsmöte

 

Årsmöte

Hedemora scoutkår

Söndagen den 1 april 2012 klockan 15.00

(obs inget aprilskämt)

I Sommarro

Alla scouter och ledare

Välkomna

                                                                                                Styrelsen

Motioner till årsmötet ska lämnas in senast den19 mars till styrelsen

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat och balansräkning

Finns på hemsidan fr. o m mars